Historia

HistoriaW roku 1258 Chocicza Wielka (dawniej Chocicza) należała do klasztoru w Lubiniu (co potwierdzał przywilej księcia Bolesława Kaliskiego), w 1291 roku wchodziła w skład posiadłości klasztoru w Lądzie, w roku 1357 stanowiła własność kapituły gnieźnieńskiej, w końcu XIV wieku przeszła w ręce prywatne.

Na przestrzeni wieków zmieniali się właściciele. W trakcie zaborów majątek pozostawał w rękach niemieckich. Odzyskany w okresie międzywojennym przeszedł na własność Skarbu Państwa, by w czasie wojny ponownie przejść w ręce okupanta, odzyskany po II Wojnie Światowej na rzecz Skarbu Państwa

Dwór (dzisiejsze gospodarstwo agroturystyczne) w stylu willowym został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku bądź w pierwszych latach XX wieku. Park o założeniu krajobrazowym powstał w tym czasie co dwór. Na terenie parku znajduje się wiele gatunków drzew w tym kilka, które zasługują na miano pomników przyrody

Na ternie parku znajdują się dwa stawy różnej wielkości

HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria

noclegi, tanie noclegi, hotel, hotele